LiisaMariapori YKSIPUOLISET TUOMIOT - VELALLISTEN RAHASTUSTA

Ihmislajin turvallinen tulevaisuus

  • Hannu L Suominen ja Liisa Mariapori eurovaaliehdokkaat 227 ja 221
    Hannu L Suominen ja Liisa Mariapori eurovaaliehdokkaat 227 ja 221

 

Euroopan Parlamenttiin pitää saada Suomesta vahvan ammattitaidon omaavia muutoksentijöitä, jotka pystyvät kehittämään EU:ta, EU:n teknologiaa ja verotusta siten, että ihmisten perusoikeuksiin kuuluu puhdas ilma, vesi, ravinto ja energia sekä oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja oikea verotus.

Huoli ympäristön tilasta on innostanut tohtori Suomista, hänen ystäviään ja työtovereitaan kehittämään kokonaisvaltaisia tieteellisiä ratkaisuja, joilla luonnon tasapaino voidaan palauttaa ja ylläpitää kestävällä tavalla siten, että ihmisten terveys ja elintaso kohoavat.

Vankalta teoreettiselta perustalta tehdyt havainnot ilmisen luontoa tuhoavista toiminnoista ovat motivoineet Suomista tutkimaan ja kehittämään uusia teknologioita, joilla voidaan korvata luontoa ja ihmistä vahingoittavia tuotteita ja tuotantotapoja.

Kehitetyillä menetelmillä, tuotteilla ja palveluilla saadaan puhdas ilma, vesi, ravinto ja energia kaikkien käyttöön vapaasti ja pysyvästi. Tähän perustuva elämäntapa on jo todellisuutta omassa elämässämme.

Nollapäästömenetelmät ja -laitteet noudattavat fotosynteesin ja biologisen hapetuksen - luonnon kiertokulun - perusperiaatteita. Siksi ne ovat täydellisessä tasapainossa luonnon kanssa ja varmistavat kestävän, tasapainoisen kehityksen.

Nollapäästöteknologia on teollisen materiaalin valmistukseessa, käytössä, kierrätyksessä ja energian tuotannossa uusi, mutta ihmisen hyvinvoinnin kannalta välttämätön periaate, sillä muutoin teollisen toiminnan haittavaikutukset kasautuvat hallitsemattomiksi.

Tohtori Suomisen johtamassa kansainvälisessä tuotekehityksessä on koko ajan ollut mukana monipuolinen joukko tieteen ja teknologian osaajia ja asiasta kiinnostuneita muitakin yrittäjiä, mikä on tehnyt keksinnöt, tuotteiden suunnittelun, valmistuksen ja tuotteitten kaupallisen hyödyntämisen mahdolliseksi.

Kun Suomessa nyt keskustellaan Tornioon rakennettavasta sellutehtaasta, joka käyttäisi metsäämme sellun valmistukseen, niin suomalaisten ajatukset tuntuvat todella lyhytnäköisiltä. Miksi hakata metsäämme ja väehntää siten hiiliniulujamme, kun sama asia voidaan hoitaa bakteerien avulla yhtäkään puuta kaatamatta? Eikö tässäkin asiassa olisi hyvä ottaa käyttöön sekä Suomessa että EU:ssa ja miksei myös maailmanlaajuisesti uuden teknologian keinot puhtaan ilman, veden, ravinnon ja energian hankkimisessa?

Uutta ajattelutapaa EU:ssa ja Suomessa edustaa myös Liisa Mariapori, joka on EU-oikeuden ja verotuksen ammattilainen. EU:sta pitää tehdä kansallisvaltioiden muodostama liitto, jossa kansat ovat itsenäisiä, toisistaan riippumattomia, kansallisen identtiteettinsä säilyttäjiä ja EU muodostaa vain yhteisen talousliiton, jossa kauppa on vapaata ja verotus yhdenmukaista. EU:n alueella verojärjestelmän yhdenmukaistaminen on kilpailukyvyn kannalta välttämätöntä siksi, että nyt erilaiset verotukset estävät vapaan kilpailun ja verotus antaa todella hyvän veroedun niille maille, joiden verotus on alhaista verrattuna maihin, joiden verotus on korkeaa. Kun tämän lisäksi vielä rahayksikkönä on euro, niin tästä seurauksena on, että toisten maiden kuten esim. Suomen talous sakkaa ja toiset maat, kuten Saksa hyötyy muiden maiden kustannuksella. Tällainen kehitys ei ole tervettä ja johtaa vääjäämättä siihen, että EU tulee lähitulevaisuudessa hajoamaan.

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä esim. edellyttäisi, että kaikissa maissa veroprosentit olisivat samoja, veronhuojennuksen alarajat olisivat samoja ja verokohtelu ja verolainsäädäntö olisivat samoja, koska muutoin kilapilu vääristyy verotuksen seurauksena. Kestävä kehitys edellyttää lyhyen, keskipitkän ja pitkän tähtäimen suunnittelua ja erityisesti sitä, että ihminen ja ihmisten hyvinvointi on kaiken toiminnan keskipisteessä. Vapaa liikkuvuus pitäisi mielestäni poistaa EU:n tukipilareista ensimmäisenä, koska esim. rakennusliikkeet ovat joutuneet luopumaan monesta urakasta siksi, että muista maista tulleet rakentajat pystyvät tarjoamaan edullisempia hintoja vain siksi, että verot esim. Suomessa jätetään maksamatta.

Mikäli näitä asioita ei saada EU:n kautta hoidettua, niin sitten on parasta, että Suomi eroaa EU.sta, ottaa oman rahan käyttöön ja ryhtyy itse toimenpiteisiin, jotta suomalaiset saavat työtä ja toimeentuloa omassa maassaan.

Hannu L Suominen

Eurovaaliehdokas nro 227

Liisa Mariapori

Eurovaaliehdokas nro 221

 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat